Stacks 2.0 nedir? Geleceğe ne vaat ediyor?

Bu metinde Blockstack’in teknolojik tarafı ve geleceğe neler vaat ettiği konusuna değineceğiz.

Giriş

Blockstack, 2013 yılında Muneeb Ali ve Ryan Shea tarafından tasarlanmıştır. Blockstack’in teknolojik altyapısını geliştirmekte olan Blockstack PBC isimli kuruluş, 2014'ten 2019'a kadar risk sermayesi ve token satışlarından 75 milyon dolar civarında bir fon toplamıştır. Şirketin merkezi New York’tadır.

Blockstack, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) token satışı konusunda izin alan ilk proje olarak tarihe geçmiştir.

Teknik Detay

Blockstack, Bitcoin blok zincirini kullanmaktadır. Çünkü Bitcoin, açık ara farkla dünyanın en büyük ve en güvenli blok zinciridir. Teorik olarak, diğer PoW (Proof of Work) blok zincirleri de tercih edilebilir ancak Bitcoin’in güvenlik özellikleri şu anda diğerlerinden daha üstündür. Bitcoin, halihazırda çevresinde büyük bir geliştirici ekosistemi oluşturmuş durumdadır. Blockstack’ın Proof of Transfer (PoX) yani transfer kanıtı mekanizması, blok zincirini güvence altına almak için Proof of Work modelini kullanılır. Tamamen şeffaf olan bir blok zincirinin fikir birliği (Consensus) algoritmasına katılmak için, finansal kaynakların taahhüt edilmesi gerekmektedir. Madencilik mekanizmaları, kaynakların nasıl işlendiğini belirler. Örneğin, bir Proof of Work (PoW) blok zincirinde, madenciler önemli bir hesaplama gücü gerektiren işlemler yaparlar, buna bilgisayar donanımlarıyla yapılan madencilik işlemlerini dahil edebiliriz.

Akıllı Sözleşmeler ve Clarity

Akıllı kontratlar, anlaşmaların Blockchain üzerinde, güvenilir şekilde icra edilmesini sağlar. Clarity ise akıllı kontratlar için geliştirilen, öngörülebilir bir kodlama dilidir ve bu teknoloji henüz geliştirme aşamasındadır. Geliştirici topluluğumuz tarafından, Clarity kullanılarak 140’ın üzerinde uygulama tasarlanmıştır.

Vizyon

Blockstack, bilgi teknolojilerinde yeni bir döneme öncülük etmeyi hedeflemekte. Mevcut dönemde uygulama geliştiricileri, veri tekellerine bağımlı edildi. Blockstack, merkeziyetsiz bir döneme kapı aralayarak uygulama geliştiricilerini veri tekelinden kurtarmayı ve güvenliği arttırılmış, şifresiz kimlik doğrulama uygulamaları yapımını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 4 yıl süren ve halen devam eden AR-GE çalışmalarından sonra Blockstack’ın v1 sunumu yayımlandı.

Geliştiriciler İçin

Blockstack, geliştiriciler için çeşitli kütüphaneler geliştirmektedir. Herhangi bir Javascript geliştiricisi, başka hiç bir dil öğrenmeye gerek kalmadan sadece bir saat içerisinde kendi Blockstack uygulamasını geliştirebilir ve verilerini Blockchain üzerinde saklayabilir!

Javascript developerları buraya tıklayarak Blockstack.js kütüphanesini kullanarak ilk uygulamasını tasarlamaya başlayabilir!

Staking Nedir?

Unutulmamalıdır ki, blok zincirlerinde fikir birliği algoritmaları ile madencilik mekanizmaları ilişkili olsa da ayrı kavramlardır. Fikir birliği algoritması, zincirlerin sistemin durumu üzerinde anlaşmaya vardığı kurallar ve protokol adımları kümesidir. Kısaca stacking, PoX şemasını ana hatlarıyla belirtir. Bu şemada STX’i tutan her yatırımcı Bitcoin ile ödüllendirilir ve katılım sağlayan madenciler, yeni basılan STX tokenleriyle ödüllendirilir!

Yazının sonunda sizlere veda ederken son bir şey daha eklemek isterim, bu yazıda Blockstack’ı için bütün hatlarıyla inceledik. Ancak belirtmem gerekir ki, hesaba katılmayan, iyi araştırılmadan yatırım yapılan projeler, yatırım portföyünüze ciddi zararlar verebilmektedir. Bu noktada yatırım yapacağınız her coin / token’i, en ufak ayrıntısına kadar bilerek hareket etmeniz yararınıza olacaktır.

Kaynakça

Blockchain.com “What is Blockstack?”. Erişim 08 Ekim 2020. https://support.blockchain.com/hc/en-us/articles/360036145271-What-is-Blockstack-

Blockstack.org “Announcing the Blockstack Whitepaper 2.0”. Erişim Mayıs 2019. https://blog.blockstack.org/announcing-the-blockstack-whitepaper-2-0/

--

--

KOL & BD Manager | Gate.io, Former Head of Chapter, Stacks Foundation

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store