Freehold Nedir? Kripto Paraların Ekosistemine ve Topluluklarına Katkıları Nelerdir?

Değerli dostlar, hepinize merhaba!

Bugünkü yazımızda Freehold’u tanımlayacağız ve kripto para ekosistemine olan katkılarından bahsedeceğiz.

Freehold Ne Yapar?

Freehold topluluğu, insanları, kullanıcıların yönetiminde olan bir internetin inşası konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor! Kullanıcıların internet sahipliğini arttıran yeni iş modellerini mümkün kılan araçlar geliştiriyor.

Freehold Nasıl Bir Oluşumdur?

Token sahiplerinin bir araya oluşturduğu bir topluluktur. Bu topluluk, bünyesinde geliştiricileri, tasarımcıları, girişimcileri barındırır. Daha iyi bir internet ekosistemi ve dijital hakların korunması için mücadele eden bir topluluktur.

Hepimizin iyi bildiği üzere bugün kripto para ekosisteminde çoğu trader, spot ya da kaldıraçlı alım satımlar yaparak kazanç elde etmenin gayreti içerisindedir. Bunu bir kumar gibi değerlendirebilir miyiz? Bu konu her ne kadar göreceli bir konu olsa da, Freehold’u sizlere daha iyi anlatabilmek için bu durumu kumar olarak düşünelim.
Şunu devamlı hatırlamalıyız; kumarın en önemli gerçeklerinden birisi oyunu her zaman masayı kuranın kazanacağıdır. Yani hangi açıdan bakarsak bakalım, alım satımların yapılmasını sağlayan borsalar her zaman kazanır. İster ayı piyasasında olalım, ister boğa piyasasında; yapılan işlemlerden alacağı komisyonlar ile her iki koşulda da parayı kazanabilen taraf borsalar olacaktır.

Freehold, kripto para topluluklarını bir gazino mantığından çıkarıp, bir kripto medeniyeti yaratmayı amaçlamaktadır.

Freehold’un toplulukları, bu dönemin ilk adımlarını atıyor. Zaman zaman, en küçük topluluklar bile toplum üzerinde büyük etkiler yaratabilir.
Freehold aynı zamanda, büyümeye elverişli olan topluluklar için bir yuva olmayı, onlara gelişmek ve büyümek için imkanlar sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu yeni topluluk geliştirme modeli, “User-Staking” adı verilen bir kavramdan yola çıkılarak tasarlanmıştır. Bu kavramı basitçe ele almak gerekirse, kullanıcıların ilgili toplulukların ve uygulamanın ekosistemine erişmek, o ekosistemi deneyimlemek için bir miktar ekonomik paya ihtiyaç duymaları olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Freehold, ekonomik ve varlıklarla uyumlu toplulukların büyümelerini desteklemek ve ölçmek için araçlar sağlamaya yardımcı olacaktır. Örneğin, bir topluluğun yeni üyeler kazanması, üyelerin ödüllendirilmesi gibi faaliyetlerle bu durumların sağlanabilmesi amaçlanıyor.
Eğer başarılı olursa, bu model sürdürülebilirliğini arttıracak ve daha fazla sayıda topluluğa hitap edebilecektir. Bu, insanlardan halihazırda olandan daha fazlasını yapmalarını bekleyerek değil, başka insanların inşa ettiklerinin başarısından yararlanmalarını sağlayarak mümkün kılınıyor.
Bu durum, bir misyonu veya vizyonu önemseyen toplulukları teşvik ederek, doğrulanmak istenen yeni bir fikirdir. -Basit bir dille bağış toplama, veri madenciliği değildir-

Freehold’un kapıları, bu modeli desteklemek isteyen vizyon sahibi her insana açıktır!

--

--

KOL & BD Manager | Gate.io, Former Head of Chapter, Stacks Foundation

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store